ธนาคารกรุงเทพ
สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2 บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 087-7-14052-5
นาย ฐิติพงศ์ เนินพลับ