ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เซ็นทรัลพลาซา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 206-242266-4
นาย ฐิติพงศ์ เนินพลับ